Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní .acct - Ukáže vstupní level ACC. .commands - Ukáže příkazy dostupné pro váš gmlevel. .dismount - Sundá vás z mounta. .help - Ukáže vám instrukce. .server info - Ukáže revizi serveru, počet hráču, max. hráču. .lockaccount [on/off] - Zamkne nebo odemkne ACC. .password [$old_password $new_password $new_password] - Změní heslo pro váš účet. .save - Uloží postavu. .showhonor - Ukáže váš honor ranking. .start - Teleportuje vás k Innkeperovi (funguje jako Hearthstone i když nemá). .gm list - Zobrazí vám online Game Mastery. Portování .goname [$charactername] - Teleportujete se za vybranou postavou. .namego [$charactername] - Teleportace vybraný postavy k sobě. .tele [#location] - Teleportujete se na zadanou lokaci. .tele add [$name] - Přidáte jméno (např. .add tele můjtele) a pak dáte .tele můjtele a teleportuje vás to na tu pozici kde jste stály. .tele del [$name] - Smaže tele (např. .tele del můjtele). .tele group [#location] - Teleportuje partu na vybranou lokaci. .tele name [#playername #location] - Teleportujete hráče na zadanou lokaci. .groupgo [$charactername] - Teleportujete vybranou postavu a celou jeho partu k sobě. .recall [$playername] - Když se někam Teleportujete a pak se chcete vrátit stačí zadat tento příkaz nebo můžete označit postavu a vrátit ji. Učení .learn [#parameter] - Označenou postavu naučíte spell. .learn all - Naučí všechny spelly označenou postavu. .learn all_lang - Naučíte se všechny jazyky označenou postavu. .learn all_crafts - Naučíte se všechny profese + recepty označenou postavu. .learn all_myclass - Naučíte se všechny spelly a talenty pouze k povolání jaký má označená postava. .learn all_myspells - Naučíte se všechny dostupné spelly pouze k povolání jaký má označená postava. .learn all_mytalents - Naučíte se všechny dostupné talenty pouze k povolání jaký má označená postava. .learn all_default [#playername] - Naučíte se náhodne věci. .learn all_gm - Naučíte se všechny spelly pro GM. .learn all_recipes [#profname] - Naučí všechny recepty k určený profesy. .unlearn [#startspell #endspell] - Odnaučí spell označeného hráče. Zadejte ID spellu. .setskill [#skill #level (#max)] - Přidá označenému hráčovi skill na profesi. Příklad: najdete skill např. mining - .lookup skill mining - vyjede vám číslo a to zadáte: .setskill číslo 370 375 a označený hráč bude mít 370/375 skill v mining. .levelup [$playername,#numberoflevels] - Zvýší/ubere level podle výběru. Nebo zadáte jméno postavy a za to level (na dálku). .maxskill - Dá všechny skilly na maximum (ne profese!) Vyhledávání .lookup spell [$namepart] - Vyhledá zadaný spell a jeho ID. .lookup quest [$namepart] - Vyhledá zadaný quest a jeho ID. .lookup skill [$namepart] - Vyhledá zadaný skill a jeho ID. .lookup object [$objname] - Vyhledá zadaný go a jeho ID. .lookup itemset [$itemname] - Vyhledá zadaný itemset a jeho ID. .lookup item [$itemname] - Vyhledá zadaný item a jeho ID. .lookup creature [$namepart] - Vyhledá zadanou kreaturu a jeho ID. .lookup faction [$name] - Zadejte faction name a vyhledá se id. (např. Aldor). .lookup tele [$substring] - Vyhledá všechny lokace z .tele. .lookup area [$namepart] - Looks up an area by $namepart, and returns all matches with their area ID's. .lookup event - Vypíše zadaný event a jeho ID. .plimit [#num|-1|-2|-3|reset|player|moderator|gamemaster|administrator] - Ukáže limit na serveru. .gps - Zobrazí pozici x,y,z,map,zone kde právě jste. Reset .reset honor [Playername] - Resetne všechny honory na označené postavě. .reset level [Playername] - Resetne level na 1 včetně resetu statů a talentů. .reset spells [Playername] - Smaže všechny neoriginální spelly z spellbook. Můžete dát i když je postava offline. .reset stats [Playername] - Resetne staty. .reset talents [Playername] - Smaže všechny talenty označené postavě. Můžete dát i když je postava offline. .reset all [all spells,all talents] - Resetuje vše. Modify #rate v rozmezí 0.1 až 10. .modify aspeed [#rate] - Upraví všechny rychlosti: běhání,plavání,běhání pozadu,plavání pozadu na označeném hráčovi. .modify bit [#field #bit] - Toggle the #bit bit of the #field field for the selected player. If no player is selected, modify your character. .modify bwalk [#rate] - Upraví vybranou rychlost vzad na označeném hráčovi. .modify energy [#energy] - Upraví vybranou energii na označeném hráčovi. .modify faction [#factionid #flagid #npcflagid #dynamicflagid] - .modify money [#money] - Přidá nebo smaže peníze na označeném hráčovi. .modify mount [#id #speed] - Mount #id #speed Display selected player as mounted at #id creature and set speed to #speed value. .modify hp [#newhp] - Upraví vybraný životy na označeném hráčovi. .modify mana [#newmana] - Upraví vybranou manu na označeném hráčovi. .modify rage [#newrage] - Upraví vybranou rage na označeném hráčovi. .modify scale - Zvýší velikost v rozmezí 0.1 až 3. .modify speed [#rate] - Upraví vybranou rychlost na označeném hráčovi. .modify spell - ? .modify swim [#rate] - Upraví vybranou rychlost plavání na označeném hráčovi. .modify titles [#mask .titles #mask] - .modify honor [$amount] - Přidá honory na označenému hráčovi. .modify morph [#displayid] - Změní se v zadaný model -> označený hráč. .demorph - Proměna zpátky do původu. .modify arena [#value] - Přidá arena pointy na označenýmu hráčovi. .modify drunk [#value] - Upraví vybranou opilost [0(smaže opilost)-100(maximální opilost)] na označeném hráčovi. .modify rep [#repId (#repvalue | $rankname (#delta)] - .gm fly [on/off] - Zapne nebo vypne létání na označeném hráčovi. Ovladání NPC .addmove [#creature_guid (#waittime)] - .list creature [#creature_id (#max_count)] - .npc additem [#itemId <#maxcount><#incrtime><#extendedcost>r] - Přidáte item do vendora. Můžete také přidat cenu <#maxcount>. .npc delitem [#itemId] - Smažete item označenýmu vendorovi. .npc add [#creatureid] - Přidáte kreaturu. Stačí získat její číslo (ID) třeba z creature_template. .npc delete - Smažete kreaturu ze světa. .npc info - Ukáže detaily pro označenou kreaturu. (GUID, Faction, NPC flags, Entry ID, Model ID, Level, Health (current/maximum) atd.. .npc whisper [#playerguid #text] - Označíte NPC a můžete za něj psát. .npc playemote [#emoteid] - Označená kreatura začne např. tancovat dle zadání emoteid. .respawn - Oživí všechny kreatury blízko vás. .npc spawntime [#time] - Přidáte čas za jak dlouho po zabití NPC se má znovu objevit. .npc subname [$Name] - Změníte podjméno označenýmu NPC. Příkaz je vypnut. .npc changelevel [#level] - Změníte level oznařený kreatuře. #level v rozmezí 1 až 63. .npc spawndist [#dist0] - .npc setmovetype [(#creature_guid) stay/random/way (NODEL)] .npc setmodel [#displayid] - Změníte model id .npc move [#creature_guid] - Posunete kreaturu, že zadáte její guid a když dáte ten příkaz zobrazí se kreatura tam kde stojíte. .npc name [$name] - Změníte jméno označený kreatury nebo postavy. Příkaz je vypnut. .npc textemote [#emoteid] - Napíšete emote na označené kreatuře. .npc say - Napíšete normální text za označenou kreaturu. .npc allowmove - Zapnete nebo vypnete pohybování pro označenou kreaturu. .npc flag [#npcflag] - Změníte označené kreatuře jestli má být např. vendor,innkeeper,.. ID najdete ZDE .npc addweapon - nefunguje .npc factionid [#factionid] - Změníte označené kreatuře frakci např. na neutral. Objekty .go object [#object_guid] - Teleport vaší postavy do gameobjectu stačí zadat guid. .gobject add [#id ] - Přidáte gameobject že napíšete jeho id. Můžete i za to napsat kdy se má objevit. .gobject delete [#go_guid] - Smažete gameobject tak že zadáte jeho guid. .go grid [#gridX #gridY (#mapId)] - .go xy [#mapid] - .go xyz [#mapid] - .go zonexy [#zone] - .gobject move [#goguid (#x #y #z)] - Posunete gameobject že napíšete jeho guid a za to souřadnice. .go trigger [#trigger_id] - .go graveyard [#graveyardId] - .go creature [#creature_guid] - .gobject turn [#goguid] - .gobject target [#go_id|#go_name_part] - .gobject near [#distance] - .list object [#gameobject_id (#max_count)] - Eventy .event [#event_id] - Ukáže podrobnosti o vybraném Eventu. .event activelist [#event_id] - Ukáže aktivní Eventy. .event start [#event_id] - Spustí vybraný Event (změny se neuloží v DB). .event stop [#event_id] - Zastaví vybraný Event (změny se neuloží v DB). Instance .instance unbind all - All of the selected player's binds will be cleared. .instance savedata - Uloží aktuální hráčovu mapu pro InstanceData do DB. .instance stats - Zobrazí statistiky o instancích. .instance listbinds - Lists the binds of the selected player. Cast .cast [#spellid] - Hození spellu na toho koho máte označenýho. .cast target [#spellid] - .cast back [#spellid] - .cast self [#spellid] - .cast dist - Debug .debug update [#field #value] - .debug setvalue [#field #value #isInt] - .transport - nic .debug getbvalue [#field #isInt] - .debug standstate [#emoteid] - Změníte emote vaší postavy. .debug anim [#emoteid] - Spustíte emote vaší postavy. .debug playsound [#soundid] - Zapnete vybranou muziku je jich 5000. Funguje pouze na sebe. Ovladaní hráčů / game masterů .gm [on/off] - Zapne nebo vypne GM mód. .gm visible [on/off] - Zapne nebo vypne neviditelnost, nikdo vás neuvidí. .gm chat [on/off] - Zapne nebo vypne GM chat. .server shutdown [seconds] - Nastavte počet sekund a až čas vyprčí server spadne. .server idleshutdown [#delay|cancel] - Schození serveru #delay (sekundy) nebo cancel (zrušení). .server restart - .server idlerestart - .additem [#itemid/[#itemname]/#shift-click-item-link #itemcount] - Přidáte označený postavě item do inventáře. .additemset [#itemsetid] - Přidáte itemy z itemsetu do inventáře označený postavě. .list item [#item_id (#max_count)] - .bank - Ukáže vás bank invetář. .guid - Zobrazí GUID označený postavy. .honor add [$amount] - Přidá honory označenýmu hráčovi. .honor addkill - Přidá označenému hráčovi kill. .honor update - Aktualizuje honory. .itemmove [#sourceslotid #destinationslotid] - Posunute item z slotu #sourceslotid do #destinationslotid ve vašem inventáři. .saveall - Uloží všechny postavy ve hře. .sendmail [#playername #subject #text] - Posílání mailu hráčovi. .pinfo [$player_name] [rep] - Ukáže vám informace (např. IP) na označeném hráčovi. .aura [#spellid] - Přidáte si spell na sebe (např. Nether Draka aniž byste ho měli v inventáři). .unaura [#spellid] - Smaže auru. .revive - Oživí označeného hráče. .die - Zabije označenýho hráče. .ticket [off/on,#num,$character_name] - Zapnete nebo vypnete tickety, zobrazíte tickety u hráče nebo počet ticketů. .delticket [all,#num,$character_name] - Smazání všech ticketů .delticket all, nebo podle čísla nebo postavy. .whispers [on/off] - Zapne nebo vypne whispování. .security [$name #level] - Nastavení bezpečnostní úrovně hráče. #level v rozmezí 0 až 5. .hidearea [#areaid] - Skryje vybranou oblast označenému hráči. .showarea [#areaid] - Odkryje vybranou oblast označenému hráčovi. .hover [#flag] - Zapne nebo vypne vznášení postavy. 1 zapnuto, 0 vypnuto. .movegens - .combatstop - Když na vás útočí mob, stačí napsat tento příkaz a už nebude. .flusharenapoints - Obnoví Arena Pointy všem hráčům a začné nový víkend. Questy .quest add [#quest_id] - Přidá vybraný Quest na označeného hráče. .quest remove [#quest_id] - Smaže vybraný Quest oznáčenému hráčovi, který je neaktivní nebo nedokončený. .quest complete - Dokončí všechny questy na označeném hráčovi. Guildy .guild create [$GuildLeaderName $GuildName] - Vytvoříte guildu tak že zadáte $GuildJméno a $GuildLeaderJméno. .guild delete [$GuildName] - Smažete vybranou guildu. .guild invite [$CharacterName $GuildName] - Přidáte postavu do guildy. .guild rank [$CharacterName #Rank] - Změníte postavé rank v guildě. .guild uninvite [$CharacterName] - Vymažete postavu z vybrané guildy. Tresty .ban [ $NameOrIp $bantime $reason] - Zabanování ACC nebo IP. .unban [ $NameOrIp] - Odbanování ACC nebo IP. .baninfo [] - Sleduj plné informace o banech. .banlist [ $NameOrIp] - .kick [$charactername] - Vyhodíte vybranýho hráče ze serveru. .mute [$playerName $timeInMinutes] - Zakáže mluvit do chatu pro všechny postavy na ACC. .unmute [$playerName] - Navrátí mluvit pro všechny postavy na ACC. Reload .loadscripts [$scriptlibraryname] - .reload [table_name] - Načte znovu [table_name] aniž byste museli restart serveru. .reload all - Načte znovu všechny table. .reload all_area - Načte znovu všechny `areatrigger_*` tables. .reload all_loot - Načte znovu všechny `*_loot_template` tables. .reload all_quest - Načte znovu všechny quest related tables. .reload all_spell - Načte znovu všechny `spell_*` tables. .reload config - Načte věci z mangosd.conf, ale ne všechny. Waypointy .wp - waypoint .wp add [#creature_guid or Select a Creature] - Přidáte waypoint kreature podle guid nebo označený. .wp modify [#creature_guid or Select a Creature] - waittime $time, emote ID, spell ID, text1| text2| text3| text4| text5 , model1 ID, model2 ID, move(moves wp to player pos), del (deletes the wp), Jen jeden parametr za čas! .wp show [#creature_guid or Select a Creature] - on,first,last,off,info. .wp import [$filename] - .wp export [(#creature_guid or Select a Creature) $filename] - Ostatní .announce [$MessageToBroadcast] - Pošlete všem hráčům zprávu, která se zobrazí v chatu. .notify [$MessageToBroadcast] - Pošlete všem hráčum zprávu, která se zobrazí na obrazovce. .cooldown [#spell_id] - Smaže cooldown pro všechny spelly na označeném hráčovi. .wchange [#weathertype #status] - Změní počasí. #weathertype 1 pro déšť, 2 pro sněžení, a 3 pro písečnou bouři. #status 0 vypnuto, a 1 zapnuto. .taxicheat [on/off] - .damage [$damage_amount ($school ($spellid)] - .distance - Vypíše vzdálenost mezi vámi a označenou kreaturou. .explorecheat [#flag] - Odhalí všechny oblasti nebo skryje. .linkgrave [#graveyard_id (alliance|horde)] - .neargrave [alliance|horde] - Najde nejbližší grave pozici. .Mod32Value [#field #value] -